شهر من

ads-c

حکایت بهلول و جمع دیوانگان

مهرداد
8 سپتامبر 2014
337 بازدید
صفر نظر
 • بهلول

   

  حکایت های شیرین و پند آموز بهلول عاقل ترین دیوانه

  هارون الرشید به همراه مهمانانش عیسی بن جعفر برمکی و مادر جعفر برمکی در قصر نشسته بود و حوصله اش سر رفته بود

  از سربازان خواست بهلول را بیاورند تا آنها را بخنداند

  سربازان رفتند و بهلول را از میان کودکان شهر گرفته و نزد خلیفه اوردند

  هارون الرشید به بهلول امر کرد چند دیوانه برای ما بشمار

  بهلول گرفت : اولین دیوانه خودم هستم و با اشاره دست به سمت مادر جعفر برمکی گفت این دومین دیوانه هست

  عیسی با حالتی عصبی فریاد زد : وای بر تو برای مادر جعفر چنین حرفی می زنی ؟

  بهلول خندید و گفت : صاحب اربده سومین دیوانه هست

  هارون از کوره در رفت و فریاد زد :

  این دیوانه را از قصر بیرون کنید آبرویمان را برد

  بهلول در حالی که روی زمین کشیده می شد گفت : تو هم چهارمی هست هارون !

  منبع:namakstan.ir

 • مطالب مرتبط
 • ارسال نظر