امروز : پنجشنبه 28 می 2015
بی
تحریم یوفا

یوفا کنگره فیفا را تحریم نمی کند

به گزارش رویترز، یوفا با صدور بیانیه شدید الحنی درروز چهارشنبه اعلام کرد بدنبال باداشت مقامات ارشد فیفا به اتهام فساد، انتخابات ریاست فیفا و کنگره باید به تعویق...

گزارش تصویری